This page doesn't have a translation yet

Data

Aug. 5, 2021

Convocator Adunare Generală - August 2021

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 02.08.2021, convoacă Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ce va avea loc la data de 17.08.2021, ora 16, online, prin intermediul platformei zoom. (link-ul va fi comunicat membrilor via email)

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, online,

în condițiile mai sus menționate, pentru data de 17.08.2021, ora 17, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților va cuprinde:

  1. Scurtă prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 elaborat de către echipa executivă a Asociației;
  2. Aprobarea planului de activități și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
  3. Alegerea membrilor Consiliului Director pentru pozițiile rămase vacante;
  4. Diverse.

Textul integral al Convocatorului din 17.08.2021 precum și Ordinea de zi pentru AGA se pot vizualiza sau descărca la acest link.

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.