This page doesn't have a translation yet

Data

July 7, 2022

Convocator Adunare Generală - Iulie 2022

Organizație

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 29.06.2022, convoacă Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ce va avea loc la data de 25.07.2022, ora 16, în Timișoara, în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de 25.07.2022, ora 17, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților va cuprinde:

  1. Ratificarea hotărârii AGA din 17.08.2021 cu privire la luarea act de cererea de retragere a membrului asociat Gianluca Testa;
  2. Luare act de neîndeplinirea condiției suspensive reprezentată de plata cotizației în termen de 30 de zile de la data validării sub care au fost validați aderenții în cadrul ședinței AGA din data de 27.04.2022;
  3. Validarea cererilor de adeziune;
  4. Discutarea și aprobarea modificărilor statutare conform Anexei care face parte integrantă din prezentul convocator;
  5. Aprobarea planului de activități și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
  6. Diverse.

Vizualizează textul integral sau descarcă convocatorul aici Convocator, incl. Anexa_AGA_25.07.2022

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.