This page doesn't have a translation yet

Feb. 17, 2022

Convocator Adunare Generală - Martie 2022

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 14.02.2022, convoacă Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ce va avea loc în data de 02.03.2022, ora 16, în Timișoara, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Timișoara

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de 02.03.2022, ora 17, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților va cuprinde:

  1. Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației pentru pozițiile vacante;
  2. Alegerea comisie de cenzori;
  3. Validarea cererilor de adeziune și luare act de cererile de retragere ale membrilor asociați;
  4. Disucție generală despre stadiul actual al Proiectului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii;
  5. Diverse.

Vizualizează textul integral sau descarcă convocatorul aici Convocator AGA 02.03.2022