This page doesn't have a translation yet

Data

July 7, 2021

Convocatori Adunare Generală - Iulie 2021

"Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, în conformitate cu dispozițiile statutare, întrunit statutar și legal în data de 06.07.2021, convoacă Adunarea Generală a Asociaților (AGA) ce va avea loc la data de 19.07.2021, ora 16, în Timișoara, Bastion Theresia, parter, Infocentru Turistic.

În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, aceasta se reconvoacă, în același loc, pentru data de 19.07.2021, ora 17, iar deciziile se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți, indiferent de numărul acestora."

Textul integral al Convocatorului din 07.07.2021 precum și Ordinea de zi pentru AGA se pot vizualiza sau descărca la acest link.

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.