This page doesn't have a translation yet

Data

Dec. 4, 2018

Searchlight - Apel de idei de proiecte 2018

Asociaţia Timișoara – Capitală Culturală Europeană (TM2021) a asumat, conform Dosarului de candidatură (pag.29), organizarea unui apel deschis pentru  propuneri de idei de proiecte pentru a fi incluse în programul cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Participanţii sunt încurajaţi să-și prezinte propunerile de idei de proiecte culturale care  răspund criteriilor – noutate, inovare și sustenabilitate.

Participanţii eligibili pot fi persoanele juridice constituite în – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, organizaţii non-profit.

Propunerile de idei de proiecte selectate vor fi dezvoltate și implementate în parteneriat cu TM2021, în cadrul programului cultural pentru anul 2019.

Ariile tematice pentru care participanţii își pot prezenta propunerile de idei de proiecte sunt corelate cu teritoriile programului cultural – LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură).

Perioada de implementare a propunerilor de idei de proiecte pentru anul 2019 este 1 aprilie – 30 noiembrie 2019.

Participanţii pot depune propunerile de idei de proiecte în format electronic la adresa de e-mail [email protected], cu confirmare de primire, electronică din partea TM2021. Documentele depuse electronic vor fi în format PDF.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 14 ianuarie 2019, până la ora 16:00.

Documentele care trebuie depuse de participanţi sunt:

Propunerea ideii(-lor) de proiect(-e), calendarul de activităţi și bugetul, completate şi semnate de către reprezentantul legal al Participantului (Anexa 1, 2, 3 la Regulamentul de participare) în format electronic. Documentele se completează prin descărcarea formularelor tipizate, prin link-urile de mai jos.

Toate informaţiile legate de modul de participare la Apelul pentru propuneri de idei de proiecte, criteriile și modul de evaluare, organizarea și funcţionarea grupurilor de jurizare pentru „SEARCHLIGHT”, se regăsesc în Regulamentul de participare.

Calendarul de desfășurare a apelului deschis pentru propuneri de idei de proiecte "Searchlight"

Perioada de depunere a dosarului de participare este 04.12.2018-14.1.2019. Perioada de evaluare a propunerilor de idei de proiecte este 15.01.2019-31.01.2019.

Afişarea rezultatelor se va face pe website-ul, www.timisoara2021.ro.

Documentație concurs

Regulament – Regulament de participare

Anexa 1  – Propunerea Ideii de Proiect

Anexa 2 – Calendarul de Activităţi

Anexa 3 – Bugetul Propunerii Ideii de Proiect

Anexa 4 – Criteriile și Sistemul de Evaluare

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.