This page doesn't have a translation yet

Dec. 9, 2021

Studiu privind Monitorizarea şi evaluarea impactului proiectului Capitală Europeană a Culturii asupra regiunii

Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii anunţă încheierea încă unui proiect

Proiectul de cercetare în domeniul patrimoniului cultural – „Studiu privind Monitorizarea şi evaluarea impactului proiectului Capitală Europeană a Culturii asupra regiunii” a fost depus de către Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii spre finanțare prin Agenda Culturală a anului 2021 a Consiliului Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă a Judeţului Timiş și a fost realizat de Institutul Intercultural din Timişoara.

Studiul a fost realizat în noiembrie 2021 pe baza unui chestionar online la care au răspuns 815 persoane din Municipiul Timișoara și din localitățile limitrofe. În ciuda limitărilor determinate de contextul pandemiei de COVID-19, de timpul limitat disponibil și de complexitatea problematicii analizate, studiul permite identificarea unor prime elemente care să fie avute în vedere în etapele următoare în legătură cu dimensiunea europeană a programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele prezentate în această lucrare pot fi folosite, pe de o parte, ca reper inițial la care să se raporteze viitoare studii centrate pe măsurarea impactului pe care activitățile ce vor fi realizate în 2022 și 2023 în contextul capitalei culturale din perspectiva dimensiunii europene. Pe de altă parte, aceste rezultate vor putea orienta pregătirea și realizarea activităților, astfel încât acestea să contribuie cât mai eficient la consolidarea sentimentului de apartenență la un spațiu cultural comun european și la întărirea atașamentului timișorenilor față de valorile europene comune, inclusiv cu privire la aprecierea diversității culturale la diferite niveluri, de la cel local, la cel european.

Adresăm mulțumiri participanților la evenimentul public de consultare în cadrul căruia au fost

discutate aspectele generale legate de pregătirea studiului, ce au inclus, pe lângă reprezentanți ai Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, reprezentanți ai Centrului de Proiecte al Primăriei Municipiului Timișoara și ai mai multor instituții și organizații cu rol activ în cadrul programului, precum și specialiști în domeniu.

Mulțumim, de asemenea, colaboratorilor din echipa Institutului Intercultural și voluntarilor ce au contribuit la colectarea datelor.

Cele mai călduroase mulțumiri le adresăm însă timișorenilor care au răspuns invitației noastre de a-și formula punctele de vedere, răspunzând la întrebările adresate. Chestionarul utilizat a devenit astfel o veritabilă platformă de exprimare în legătură cu problematica vizată, oferind o imagine interesantă și nuanțată a modului în care este percepută perspectiva asumării în 2023 a titlului de capitală europeană a culturii.

Acest proiect urmărește să ofere tuturor instituţiilor de la nivel regional, organizaţiilor şi publicului o reală amprentă a acţiunii Capitale Europene ale Culturii asupra regiunii noastre, prin realizarea unei ample activităţi de monitorizare, ca parte a Programului Cultural Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 al Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Desigur, primele beneficiare ale acestei măsuri, sunt atât oraşul, cât şi regiunea, pentru Timişoara şi judeţul Timiş, dar şi autorităţi publice de la nivel local, regional şi naţional, instituţii şi organizaţii culturale, deoarece vor putea imediat să înţeleagă care este impactul polivalent al unei investiţii majore în cultură.

Mai multe detalii pot fi găsite în documentul atașat:

PDF - Studiu privind monitorizarea și evalualrea proiectului Capitală Europeană a Culturii asupra regiunii