This page doesn't have a translation yet

Legacy Timișoara 2023 este un program de finanțare nerambursabilă pentru proiecte care continuă și amplifică rezultatele Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Sunt încurajate să aplice cu precădere organizațiile și proiectele care au contribuit la dezvoltarea Programului Timișoara 2023, dar și noi inițiative și operatori culturali care doresc să se asocieze programului extins al Timișoara 2023.

Programul este derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 7.060.000 lei

Plafoane (valori maxime ale finanțării nerambursabile solicitate)

  • Proiecte mici: max. 50.000 lei
  • Proiecte medii: max. 100.000 lei
  • Proiecte mari: max. 250.000 lei

Buget împărțit pe direcții tematice și categorii de proiecte:

Direcția tematică Acces: 3.250.000 lei

  • Proiecte mici: 250.000 lei
  • Proiecte medii: 1.000.000 lei
  • Proiecte mari: 2.000.000 lei

Direcția tematică ExCentric: 2.250.000 lei

  • Proiecte mici: 750.000 lei
  • Proiecte medii: 1.500.000 lei

Direcția tematică Timișoara 2023 Echoes: 1.000.000 lei, distribuit integral pentru proiecte medii

Fond de contestații: 560.000 lei

Tranșele finanțării nerambursabile

  • Tranșa 1: max. 85%
  • Tranșa 2: min. 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de min. 5% pentru proiecte mici, respectiv min. 10% din valoarea totală a bugetului, pentru proiectele medii și mari.

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Calendar
19 februarie – 20 martie, ora 16:00 Înscrierea proiectelor
21-25 martie Etapa 1: Verificarea eligibilității și conformității administrative
26 martie Publicarea rezultatelor etapei 1
27-29 martie Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1
30 martie – 2 aprilie Soluționarea contestațiilor privind etapa 1
3 aprilie Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1
27 martie – 10 aprilie Etapa 2: Evaluarea și selecția proiectelor înscrise
11 aprilie Publicarea rezultatelor etapei 2
> 12 aprilie Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 2;

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.
12-16 aprilie Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 2
17-24 aprilie Soluționarea contestațiilor privind etapa 2
25 aprilie Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2
> 26 aprilie Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2;

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 2.

Atenție: Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.
11 noiembrie Data limită pentru depunerea decontului final
Comisia de evaluare

Evaluarea și selecția aplicațiilor se realizează de către comisii de selecție formate din: reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență și/sau responsabilități privind sectorul cultural local și din specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.

Componența comisiei de evaluare va fi publicată după evaluarea tuturor proiectelor și închiderea programului de finanțare.

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.