Ioana Gheorghiu folosește text şi instrumente din artele vizuale pentru a opera în interstiţiile dintre limbaj, sunet şi corp. Dinspre o abordare conceptuală rizomatică și lentă, îmbină o practică speculativă cu documentarea pe termen lung. Reglează poetic-concret cazuri injuste pentru animale sau păsări.

Foloseşte formate ca debate (cadru performativ inspirat de competiţiile de debate academic) sau partituri muzicale. Sonor, compune secvenţe cu afinitate pentru teatru radiofonic și poezie sonoră.
A activat în cadrul unor platforme locale de cercetare performativă de lungă durată şi a participat la seminare de performance intensive internaţionale ca “Abandoned Practices” (Praga), danceWEB Viena (în cadrul ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival) ş.a.

A participat în expoziţii şi a prezentat performance-uri individuale şi de grup la mottobooks Berlin, Asociația Minerva Cluj, NEW NOW art space Frankfurt, Rosas Studios Bruxelles, Centrul Național al Dansului Bucureşti, tranzit Bucureşti, galeria Anca Poteraşu, WASP, Lateral Art Space şi Pilot – Fabrica de Pensule Cluj, Centrul Cultural Chorbadjisko, Laboratorul de Imunologie Bucureşti, Atelier 35, Spaţiul Platforma (MNAC), Alfred ve dvore Theatre Praga, CIAC Pont-Aven.

Newsletter

The most important events in the city.
In your inbox, weekly.