privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale menite să contribuie la completarea și extinderea Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, asigură în numele Consiliului Județean Timiș, implementarea Programului LoB2023+ ca parte a Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu fonduri alocate de la bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Culturii.

Context

Completarea și extinderea Programului cultural național «Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», prin evenimente culturale diverse, cu rolul de a atașa cultura orașului, cu efecte tangibile asupra vieții, societății și dezvoltării infrastructurii. Pentru mai detalii privind accesarea fondurilor publice alocate Apelului LoB2023+, vă invităm să consultați:

 • Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă a Programului LoB2023+, accesibil pe site-ul CECART.
Scopul și obiectivele programului de finanțare LoB2023+

SCOP

Programul de finanțare LoB2023+ contribuie la implementarea și completarea Programului cultural „Timisoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, Secțiunea Light over Borders. Rolul programului Light Over Borders este de a anima cetățenii și de a-i implica în procesele artistice ale programului. Programul este conceput ca o serie de activităţi culturale şi artistice prin care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și dezvoltării infrastructurii.

Profilul internațional al orașului este întărit semnificativ prin cultura de divertisment a evenimentelor din cadrul LoB2023+ și prin activități specifice care implică un public extrem de numeros. De asemenea, parteneriatele de lungă durată și inițiativele de mobilități pentru artiști stabilite în proiect conectează Timișoara cu scena culturală transfrontalieră și europeană.

OBIECTIVE

Obiectivele programului de finanțare LoB2023+ răspund priorităților definite prin dosarul de candidatură/programul cultural actualizat Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii:

 • dezvoltarea temelor stației Light over Borders alături de componente cheie ale acesteia menite să valorizeze suplimentar liniile directoare ale stației.;
 • animarea cetățenilor și implicarea acestora în procesele artistice ale programului.
 • desfășurarea de activităţi culturale și artistice prin care cultura este atașată orașului și are efecte tangibile asupra vieții, societății și infrastructurii de dezvoltare;
 • facilitarea colaborărilor între organizații și instituții locale și organizații cu expertiză la nivel internațional;
 • dezvoltarea și diversificarea publicului prin proiecte care încurajează oportunități pentru ca noi categorii de public să beneficieze de o experiență culturală;
 • prezervarea identității locale prin promovarea caracterului multi și intercultural al Timișoarei în contextul unor colaborări internaționale;
 • stimularea dimensiunii europene a actului cultural local, promovarea valorilor europene inclusiv prin parteneriate internaționale;
Cine poate aplica?

Sesiunea de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Județean Timiș.

Ce proiecte pot fi finanțate?

Pentru a participa la programul de finanțare, un proiect trebuie:

 • să fie relevant pentru conceptul Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”:

  - activitățile și evenimentele propuse se întâmplă în Municipiul Timișoara, sau județul Timiș, în anul 2023, au ca scop dezvoltarea temelor stației Light over Borders alături de componente cheie ale acesteia menite să valorizeze suplimentar liniile directoare ale stației;
  - să răspundă obiectivelor programului de finanțare;
  - să fie încadrat în mod obligatoriu, una din ariile tematice principale:
  a) Artele spectacolului (teatru, dans, muzică);
  b) Arte vizuale (care includ, dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie,);
  c) Multimedia, artă și tehnologie (artă digitală și noile media-instalații, video art, film,etc);
  d) Rezidențe de creație;
  e) Promovarea culturii scrise;
  f) Proiecte interdisciplinare și colaborative.


 • să asigure respectarea celor 3 priorități specifice Programului Candidaturii :excelența artistică interdisciplinară și originalitatea, dezvoltarea publicului, dimensiunea europeană;
 • să nu depășească plafonul maxim de 500.000 lei/proiect;
 • să asigure sursele complementare minime, în procent de 20% din cheltuielile totale ale proiectului;
 • să implice un număr minim de 200 de participanți;

Un solicitant poate depune o singură aplicație la acest program de finanțare.

Buget și caracteristici
 • buget total al programului: 2.500.000 lei:
 • plafoane: 500.000 lei/proiect
 • structura graficului de finanțare se prezintă astfel:
  - tranșa 1: max. 50 %
  - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 2: min. 35%
  - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
  - tranșa 3: min. 15%
  - dovada contribuției minime din surse complementare, proporțional cu suma alocată;
Calendar propus
20 martie - 10 aprilie (ora 16:30) Înscrierea proiectelor propuse
13 aprilie Publicarea rezultatelor privind etapa 1
18 aprilie Depunerea contestațiilor privind rezultatele etapei 1
21 aprilie Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor de la etapa 1
22 - 23 aprilie Etapa 2: Evaluarea tehnică și financiară (ETF)
2 mai Publicarea rezultatelor privind etapa 2
3 - 4 mai Perioadă de depunere a contestațiilor privind rezultatele etapei 2
10 mai Publicarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
15 mai - 29 noiembrie Perioada de implementare a programului
Procesul de evaluare și selecție se desfășoară online

Cererea de finanțare LoB2023+, Calendarul sesiunii de finanțare- LoB2023+, constituie anexe ale anunțului LoB2023+ și vor fi expuse spre vizibilitate pe website-ul CECART.

Toate informațiile și documentele aferente programului de finanțare se comunică public pe website-ul CECART.

Comunicarea oficială cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș privind derularea programului finanțare se realizează prin intermediul adresei de e-mail: [email protected].

Newsletter

Cele mai importante evenimente din oraș.
În inbox-ul tău, săptămânal.