Muzicon Creative Camp

The project is part of the national cultural Programme “Timișoara - European Capital of Culture 2023” and is funded through the LoB2023+ programme, carried out by the Cultural and Art Center of Timiș County, with funds allocated from the state budget through the Ministry of Culture.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul LoB2023+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.