Repetiție pentru o școală de performance

Repetiție pentru o școală de performance va fi deopotrivă școală și performance, la intersecția dintre teorie și practică, artă și pedagogie și, ceva mai specific, la răscrucea dintre reprezentare și performativitate ca două moduri de a accesa lumea și de a participa la realitate.Va fi o lucrare nouă, un proces deschis de creație cu finalități de tip eveniment pentru un public mai larg și în același timp va fi o platformă de diseminare a unor cunoștințe teoretice și practice despre performativitate cu grad mare de aplicabilitate în practica artistică și în viața participanților și cu forță de auto-generare. Nu în ultimul rând, va fi vorba despre un mod implicit de a regândi interacțiunile umane și cele cu mediul înconjurător, natural și cultural, și cu entitățile altfel decât umane conducând la posibile noi relații, alianțe și constelații de tip societăți performative mai mult sau mai puțin temporare. Viziunea care stă la baza acestui proces este considerarea bagajului de cunoaștere performativă, atât teoretică cât și practică, drept instrument cu profund impact de acțiune în straturile realității și strategie de re-imaginare a umanului din starea continuă de criză personală sau globală, interioară sau exterioară. Tehnologia performativă a umanului capătă astfel valențe de a se reprograma în plan simbolic sau chiar fizic, iar noțiuni super-uzate de tip prezență, prezent, corp sau experiență își recapătă valoarea critică și politică, uneori chiar de posibil antidot la lipsa de imaginar economic și politic contemporan. Pe scurt, gândirea și practicile performative ne pot ajuta, palpabil, să ne reimaginăm relațiile cu ceilalți și cu lumea. Metoda principală e estetic-performativă – concentrarea pe modaliate (pe cum) în relație cu tematica, de multe ori cum-ul conturând ce-ul mai greu de numit.Altă metodă este cea a opozițiilor, chiar a paradoxului sau co-existenței diferențelor sau lucrurilor care nu aparțin explicit.Ambele metode întăresc viziunea performativității înțelese ca profund similară gândirii și acțiunilor eco-critice (buna dependență, inter și intra relaționarea dintre entutăți sau entități și mediu, auto-instaurarea și auto-generarea sustenabilă, depășirea dihotomiilor, integrarea contrariilor, încrederea în proces, fina acordare între intenție/inițiere și ascultare/neforțare, atenția la prezent etc.) Acest proiect ar putea fi un nou catalizator al preocupărilor mele transdisciplinare - teoretice, practice, literare, coregrafice și de voce – toate în relație cu cercetarea performativității. Cele trei ateliere performative vor fi organizate în funcție de trei mari teme recurente la mine Discurs verbal, Lament, Cor. Și vor fi gândite în relație cu noțiuni esențiale pentru performance precum corpul, prezența și prezentul.Acest cadru tematic conceptual specific practicii mele artistice va reprezenta un cadru – metodă pentru a facilita preocupările și subiectele de interes pentru participanții la ateliere. Adriana Gheorghe lucrează la granița dintre performance, poezie, teorie gravă și pedagogie speculativă. Își folosește propria practică artistică pentru a curatoria procese și constelații și pentru a imagina noi moduri de transmisie și de co-existență. În prezent este gazdă la spațiul plural Teatre din București. Cu o formare inițială în literatură și teoria artei, de aproximativ zece ani coregrafiază limbajul verbal în contextul dansului contemporan, în multele sale declinări posibile, la granița cu treatrul post-dramatic, poezia, teoria, arta conceptuală și în multele relații pe care acesta le stabilește cu acea cunoaștere situată, în scopul resensibilizării lui. Adriana Gheorghe îl investește cu posibilități miraculoase, îl destabilizează, speculativ, în contexte clare, mai ales în convenția scenei, și se bazează pe el pentru a institui alianțe și constelații în afara instituțiilor. S-a dedicat aceleiași practici performative reformulate constant și care aprofundează legătura dintre performativitate (ecologie, buna dependență) și reprezentare (logica separării, a diferenței) ca două moduri de a accesa și concepe realitatea. A prezentat lucrări la PACT Essen, Brut Viena, KuLe Berlin, Pa-f St Erme, Atar Museum Tel Aviv, Tanzfaktur Cologne, Tranzit, Atelier 35, Salonul de proiecte, Anca Poterașu, CNDB, MNAC etc. A colaborat cu Alina Popa, Susanne Grau, Lilach Livne, Kroot Juurak, Punch (https://p-u-n-c-h.ro/distri.../false-hours-adriana gheorghe/), CESI (laborator despre performativitate) ș.a.
Aceast proiect a fost realizat printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023".