Hungarian Days in Timisoara 2023

Zilele Culturale Maghiare Timișoara 2023, o sărbătoare a multiculturalității. Conceptul principal al festivalului este promovarea și consoliidarea culturii maghiare la patru niveluri - cultura locală și oferta culturală din Timișoara și județul Timiș, oferta culturală maghiară din zonele limitrofe din Euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa și Banatul  istoric (județele Arad și Hunedoara, județele Csongrad-Csanad și Bekes din Ungaria, Provincia  Autonomă Voivodina din Serbia), oferta culturală maghiară din Transilvania și la ultimul nivel oferta  culturală maghiară universală.


The project is part of the national cultural programme "Timișoara – European Capital of Culture in 2023" and is funded through the Grow Timișoara 2023 programme, implemented by the Center for Projects Timișoara, with funds allocated from the state budget, through the budget of the Ministry of Culture.

Acest proiect face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.